Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Expressen ger Historiska Museet i Tallinn högsta betyg

Expressen ger Historiska Museet i Tallinn högsta betyg

Expressen ger Historiska Museet i Tallinn högsta betyg