Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

I Estland huggs julgranen med hjälp av en app

I Estland huggs julgranen med hjälp av en app

I Estland huggs julgranen med hjälp av en app