Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Teater byggd av höbalar

NO 99 Straw Theater

NO 99 Straw Theater

Källa: Andri Maimets