Soomaa Nationalpark är unik för dess femte årstid och orörda natur

Teater byggd av höbalar

NO 99 Straw Theater

NO 99 Straw Theater

Källa: Andri Maimets