Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hem > Obinitsa Seto Museum

Obinitsa Seto Museum

Föregående Nästa Obinitsa tsasouna

Obinitsa tsasouna

I nära anslutning till Obinitsa Seto Museum ligger Obinitsa tsasouna som kan besökas vid önskemål.