Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

På kryss till Tallinn

På kryss till Tallinn

På kryss till Tallinn

Källa: Tallinn Port, Tallinn City Tourist Office