Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Pakamägi

Pakamägi amfiteater

Pakamägi amfiteater

Källa: Raikküla Vallavalitsus