Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Pärna gård

Pärna gård

Pärna gård

Källa: Pärna talu