Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Peipsi sjö

Föregående Nästa Peipsi sjö – Kauksi strand

Peipsi sjö – Kauksi strand

Källa: EAS fotopank