Ridklubben På Sex Ben

Hästarna i rad på en ridtur

Källa: Andres Reedo