Tallinn på vintern

Snöskovandring på Meenikunno högmosse både på vintern och på sommaren

Snöskovandring på högmosse

Källa: Matkajuht OÜ