Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Kaks Kokka

Kaks Kokka

Kaks Kokka

Källa: Kaks kokka