Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Stora gillet genomgår en ansiktslyftning

Stora gillet genomgår en ansiktslyftning

Stora gillet genomgår en ansiktslyftning