Tahkunas minnesmärke för de omkomna på färjan „Estonia“

Föregående Nästa Minnesmärke

Minnesmärke

Källa: Raivo Tõnissaar