Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Tallinn – en intelligent stad, igen!

SWE: Tallinn – en intelligent stad, igen!

SWE: Tallinn – en intelligent stad, igen!