Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Tallinn Europas Kulturhuvudstad 2011: STORIES OF THE SEASHORE

Tallinn Europas Kulturhuvudstad 2011: STORIES OF THE SEASHORE

Tallinn Europas Kulturhuvudstad 2011: STORIES OF THE SEASHORE