Tallinns Domkyrka

Föregående Nästa Amiral Samuel Greighs sarkofag

Amiral Samuel Greighs sarkofag

Domkyrkan är kyrkan med flest gravmonument i Estland