Tallinn på vintern

Tartu uppgraderas med fyra datoriserade informations-kiosker

SWE:Tartu uppgraderas med fyra datoriserade informations-kiosker

SWE:Tartu uppgraderas med fyra datoriserade informations-kiosker