Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Tartu uppgraderas med fyra datoriserade informations-kiosker

SWE:Tartu uppgraderas med fyra datoriserade informations-kiosker

SWE:Tartu uppgraderas med fyra datoriserade informations-kiosker