Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Tillbaka till dåtiden

Tillbaka till dåtiden

Tillbaka till dåtiden

Källa: Estonian Tourist Board