Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Utställningen om Estlands erkänd kurort Pärnu har öppnats i Stockholm

SWE: Utställningen om Estlands erkänd kurort Pärnu har öppnats i Stockholm

SWE: Utställningen om Estlands erkänd kurort Pärnu har öppnats i Stockholm