Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Världens första Skype-telefonkiosk

Världens första Skype-telefonkiosk

Världens första Skype-telefonkiosk