Võrtsjärve besökscentrum

Estlands Oupptäckta Skatter 2010 - Vattenturism

Võrtsjärvetrakten vann 2010 tävlingen Estlands Oupptäckta Skatter. En videofilm om trakten ger en bra översikt av vackra platser runt sjön Võrtsjärv.