Nu är det attraktiva priser på hotellen i Estland

07. september 2010

Hotellen i Estland har under året upplevt en ökad efterfrågan. Priserna är trots det mycket fördelaktiga för svenska turister eftersom utbudet långt överstiger efterfrågan. Prisnivån är för närvarande samma som för tio år sedan.

I samband med den snabba ekonomiska tillväxten i början av 2000-talet byggdes ständigt nya hotell. Idag är utbudet av hotellrum större än efterfrågan med konsekvens att priserna sjunkit, samtidigt som hotellen fått skära kostnader. Hotellägarna har fått visa stor flexibilitet för att hålla igång verksamheterna, en stor del av kostnaderna har legat på oförändrad eller högre nivå samtidigt som intäkterna dalat.

Chefen för branschorganisationen Estlands Hotell och Restaurangförbund Sigre Luts säger att man som turist kan räkna med fortsatt attraktiva priser. Däremot är det mycket svårare idag att sia om framtida beläggning eftersom turister ofta beställer sina rum allt senare, ofta i sista minuten. Dessutom har det skett en förskjutning från agent- och resebyråbokningar till individuella bokningar via nätet.

Kulturhuvudstadsåret Tallinn 2011 kommer säkert att öka intresset för Tallinn och Estland eftersom det enligt Sigre Luts finns ett klart samband mellan kulturhuvudstadsår och en efterföljande uppgång i antalet besökare från andra städer. Det gäller även införandet av euron den 1 januari 2011 då det helt enkelt blir bekvämare för personer från euroländer att besöka Estland.

(Källa Baltic Guide)