Estland har sedan 1500-talet huvudsakligen varit ett protestantiskt (luterskt) land

Balttyskarna byggde de flesta av landets kyrkor. Kyrkan var fram till 1800-talet  den enda utbildningsinrättningen på landsbygden och det finns inte många byar utan en arkitekturiskt imponerande kyrka i bycentrum.

Innan ryska Tsaren störtades 1917 gjorde de stora ansträngningar till att popularisera den ryskortodoxa kyrkan. Byggnaden av den imponerande Nevskykatedralen i Tallinn visar tydligt att man ville härska över hela Estland.

På 1920-talet fanns det vissa planer att riva ner Nevskykatedralen (någonting likande hade hänt i Polen) men dess bättre blev det aldrig av.

Det ortodoxa samfundet i Estland delas i två kyrkor: den ryskortodoxa under Moskva och den estniska under grekortodoxer.

Samfunden av gammaltroende längs stränderna vid Peipsi sjö härstammar från splittringen av den ryskortodoxa kyrkan på 1600-talet. De vart bannlysta i Ryssland och har bott i Estland sedan dess. Besök gärna deras kyrka i Raja, där den enda belysningen kommer från bivaxljus eftersom de gammeltroende inte tror på elektricitet.

En ny synagoga öppnades i Tallinn 2007. Den gamla synagogan härstammade från tiden innan det andra världskriget och låg där varuhuset Kaubamaja ligger nu.  Den rivdes ner på det sena 1940-talet. Före kriget fanns det judiska församlingar även i Tartu och Valga.

Sovjetregimen allt möjligt för att avskräcka relgiösa aktiviteter under ockupationstiden. De öppet troende blev avvisade från flesta chefspositioner på arbetsplatserna.

Gudstjänst på engelska äger rum varje söndag i den luterska Helige Andens kyrka i Tallinn.

För att besöka kyrkor runt Estland rekommenderas att skaffa broschyren “Wayfarers Churches”(Vandrarens kyrkor) som ger en kort beskrivning av 200 kyrkor runt Estland med detaljer om deras öppettider.

Alla huvudsakliga religiösa grupper har sin egen webbplats med ytterligare upplysningar om gudstjänster och övrig verksamhet.

Bästa platsen att se gamla träkyrkor är på ön Öseln