Det är bra med internet men i bland är det inget som kan överträffa en mänsklig röst.

Här nedan hittar Du några viktiga telefonnummer för att underlätta reseplaneringen.

Du kanske vill spara några av dessa i Din telefons minne innan Du reser till Estland.

 • Polis 110
 • Ambulans och brandkår 112
 • Tallinns hjälplinje (upplysningstelefon för problem med kollektivtrafik, miljö, husdjur, grönområden, osv. Telefontid 24/7) 1345
 • Tallinns flygplats 605 8888
 • Tallinns hamn 631 8550
 • Gamla stans hamn 631 8454
 • Öselnhamnen 610 0703
 • Generell upplysningstelefo 626 1111

Kommersiella infotelefoner

 • Informationstelefonen 119
 • Ekspress hotline 1182
 • Infoatlas 1185

Taxi

 • Tallink Takso 1921
 • Reval takso 601 4600

Lokala Mobilnät

Vid ankomst till Estland kan Du komma att erbjudas att välja mellan dessa tre nät i skärmen av Din mpbiltelefon:

 • EMT 123 or 639 7130
 • Tele2 686 6866
 • Elisa 660 0600

Samtal till och från Estland

Landsnumret till Estland är 372. När Du ringer hemifrån, är numret +372 och därefter det lokala numret.

Då Du ringer hem från Estland, välj 00 eller + och därefter Ditt eget landsnummer. Vill Du t.ex. ringa till England, skall Du välja +44 123456