Cigaretter och alkohol

Det finns ingen större rimlig anledning att föra in cigaretter eller alkohol, då dessa oftast är billigare i Estland jämfört med flesta andra länder.

Många människor kommer på endagstur för att dra fördel av betydande besparingar.

Är Du från Storbritannien bör Du komma ihåg att Du får ta hem högst 40 st. cigaretter medan det finns ingen begränsning på alkohol. Till övriga EU-länder får Du föra in så mycket som Du önskar till personligt bruk.

Anländer Du till Estland från ett land utanför EU, t.ex. Ryssland eller Norge, får Du importera högst 40 cigaretter samt en 1L flaska sprit eller 4L vin.

Att resa till Estland med djur

En resenär får vid ankomst till Estland medföra upp till 5 sällskapsdjur. Djuren måste ha:

  • Ett mikrochip med ID eller en tatuering
  • Ett gällande veterinärspass eller certifikat
  • Vaccineringsbevis mot rabies (vid ankomst från vissa länder kan blodprov krävas)

Fler än fem djur anses utgöra en kommersiell omfattning och därför skall Du avge en skriftlig deklaration. Dina djur måste komma genom särskilt angivna gränskontrollpunkter, de måste ha veterinärsintyg och de kan komma att underställas en veterinärsinspektion vid gränsen.

Pengar

Varje resenär, som lämnar EU med € 10,000 eller mera i kontanter, skall avge en deklaration vid tullen. Sedlar och mynt, checkar (inkl. resecheckar), obligationer, postväxlar och aktier räknas som kontanter.