Källa: Marge Sargma

Padise kloster

Padise kloster är ett viktigt arkitektoniskt och historiskt objekt såväl för Estland som för hela norra Europa. Klostret anlades på 1300-talet av Cisterciensordens munkar. Tillsammans med alla mellanperioder byggdes klostret i mer än 200 år. På grund av alla krig lades klostret i ruiner, restaureringsarbeten påbörjades på 1930-talet.

Av Padiseklostrets medeltida inredning finns idag en (Estlands äldsta) kyrkklocka från 1300-talet bevarad i Ristikyrka och en sällsyn Golgata-grupp från samma sekel, som visas i Sankt Nikolajkyrkan.

Intressant att veta: kyrksalen i det medeltida Padiseklostret är tack vare sin utmärkta akustik och speciella atmosfär ett mycket uppskattat konsertställe. Klosterruiner och klostrets historia presenteras under guidade rundvisningar.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia