Põlva Bondgårdsmuseum

Põlva Bondgårdsmuseum är ett egenartat friluftsmuseum i Södra Estland. Museet presenterar skolväsendet, den lokala förvaltningen och bondelivet under 1800-talets sista decennier och i början av 1900-talet. Den typiska kommunala byggnadsarkitekturen hade färdigutvecklats i slutet av 1800-talet. På museitomten som är på 5 hektar, kan man se tingshuset, skol- och kommunhuset med tillhörande byggnader, smedjan och en holländsk väderkvarn. Här utställs jordbruksmaskiner och fordon.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia