Pühalepa kyrka

Pühalepa kyrka är Dagös äldsta stenkyrka. 1255 började den tyska orden här bygga en borgkyrka. Den välvda stenkyrkan som till en början inte hade något torn blev färdig på 1300-talet, tornet byggdes till 1770. Efter renoveringen på 1800-talet dekorerades långhusets väggar med Maltesordens kors som tros ha anknytning till släkten Ungern-Sternbergs medlemskap i orden.
Intressant att veta: • På körrummets vägg finns ett av vigningskorsen bevarat. • Den, för Estland sällsynta predikstolen av sten fick Pühalepa kyrka som gåva från ägarna till Hiiessaare herrgård, släkten Gentschien år 1636. • På kyrkogården står släkten von Stenbocks familjekapell.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia