Tarmo Musto, chef för den estniska turistbyrån, beräknar att Rally Estonia kommer att sälja 20,000 hotellnätter, och turisterna kommer att handla för 1 miljon euros. Projektet är förstås viktigt ur lokal synvinkel men också ett steg i strategin för ökad turism. Det är genom sådana här händelser som Estland sticker ut som turistland jämfört med grannländerna. Att anordna en professionellt organiserad internationell motortävling drar nya blickar till Estland och ger en positiv bild av landet. På plats kommer ett tiotal WRC-bilar att finnas och den totala längden av loppet kommer att vara 167 km.