En fortsatt tillväxt under förra året gör 2012 till ännu ett nytt rekordår vad gäller utländska turistbesök till Estland. De positiva resultaten påverkades i många avseenden av samma faktorer som bidrog till den goda tillväxten under 2011. Fler direktflyg till Estland, ökad närvaro i media i samband med att Tallinn var Europeisk Kulturhuvudstad samt en allmän fortsatt tillväxttrend i den europeiska turismen. 

Störst ökning, 31 procent jämfört med 2011, stod de ryska turisterna för. Det berodde bland annat på en fortsatt stark tillväxttrend av ryssarnas utrikesresor och en aktiv marknadsföring i Ryssland. Även tyska och lettiska turister ökade i antal under förra året.  Antalet turister från Sverige, Storbritannien och Finland visar däremot en viss nedgång jämfört med 2011.

Den estniska turistnäringen omsatte 1,24 miljarder euro under 2012. Det innebär ett nytt rekordår med en ökning på 2,7 procent eller 32 miljoner euro jämfört med det tidigare toppresultatet från 2011.