Några av nyckelfaktorerna till denna starka utveckling av turister är många nya flygförbindelser, den nya färjelinjen med S:t Peter Line, lättare gränsövergångar mellan Estland och Ryssland, fler Ryssar med Schengen-visa, Estlands positiva image i Europa och världen, Tallinn som kulturhuvudstad 2011 samt att Estland är ett prisvärt land att besöka.

Inför 2012 spås också en ökning av utländska turister men inte lika stor som under 2011. För de största ökningarna står ryska (+44%) och brittiska turister (+110%).

För mer information se http://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics