Du kan endast ta dig till mindre öar i Estland med egen farkost: motorbåt, yacht eller t.ex. roddbåt eller kanot.

Kajakturer till kustnära öar har blivit särskilt populära – t.ex. i Norra Estland och i Lahemaa nationalparks trakter finns det flera företagare som erbjuder guidade vandringsturer. Där finns också många öar som ligger en eller ett par kilometer från fastlandet. I andra halvan av sommaren när vattnet ligger lågt kan en mer sportig vuxen ta sig till ett par öar genom vattnet, genom att promenera över på havsbotten. På vintern när det kustnära havet fryser till is kan man ta sig till många öar med torra ben. OBS! Man skulle inte gå på måfå men alltid ta med sig en lokal guide som kan visa rätt väg!

Vi avråder dig bestämt från att gå upptäcka mindre öar och holmar på egen hand (också inte med båten) tidigt på våren när vikare och gråsäl har fött sina kutar. Inte heller på senvåren och försommaren under fåglarnas häckningstid: förutom att du stör naturen och sätter fågelungar i fara att bli övergivna kan du själv bli attackerad av arga fåglar. Vid behov fråga om ytterligare information från närmaste nationalparken eller från lokala företagare som erbjuder naturvandringar.

Det är spännande att paddla med kajaken eller båten till öar men det kan sätta din fysiska uthållighet på prov. Du måste följa säkerhetsregler, ovillkorligen bära flytväst och också ta med sig säkerhetsutrustning och mobiltelefon som är packat vattentätt i plast. Men vid höga vågor och stormvarning är det bäst att skjuta upp färden. Första paddlingsförsök med kanot, kajak eller flotte skulle man helst göra i en insjö eller å vid stillt väder: även mindre vågor och kustströmmar kan göra tillryggaläggandet av mindre sträckor till en riktig utmaning som inte alla kan klara av.

Men när du känner dig färdig för utmaningen, kan följa säkerhetsregler och har en viss padlingsvana – då erbjuder dig kustnära öar och holmar en riktig robinsonäventyr: ta med en tält och picknickmat och du får en oförglömlig upplevelse.