1. Genom att klicka på registreringsknappen godkänner du att Enterprise Estonia (nedan kallad EAS) får behandla dina följande personuppgifter: namn, e-postadress, modersmål.

2. Dessa uppgifter kommer att användas för att förse dig med rättigheter till webbmiljön Visitestonia.com.

3. Vi försäkrar att Enterprise Estonia (EAS) inte kommer att lämna ut dessa uppgifter till tredje man.

4. Genom att klicka på registreringsknappen godkänner du att viktig information om Reseplaneraren och Visitestonia.com får skickas till din e-postadress högst en gång per månad.

5. Visitestonia.com behåller rätten att ändra användarvillkoren ensidigt utan att informera användare därom.

6. Visitestonia.com är ingen förmedlare av resetjänster och ansvarar inte för kvaliteten på tillhandahållna tjänster.

7. Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto och radera dina uppgifter i turistinformationssystemet.