Ryskt Kulturcenter

Ryska Kulturcentret (f.d. Tallinnflottans Officershus) är en flott byggnad i neoklassicistisk stil. Huset byggdes efter andra världskriget, när huvudstaben för den baltiska flottan låg i Tallinn. Byggnaden vars huvudfasad har ett triangelformat gavelparti och sex fyrsidiga korintkolumner stod färdig år 1954.

Byggnadens interiör, som på sin tid höll mycket hög standard, omfattar en målningssamling med krigsmarint tema, och en takmålning i flottans tema som pryder en plafond i salen. Idag är byggnaden en bas för nära 30 olika kreativa grupper som ägnar sig åt körmusik, vokal musik, drama, koreografi mm.

Egenskaper och utrustning

#visitestonia