Stenålderns stockbåt ruhe, som mest användes på insjöar, kan anses vara en föregångare till våra historiska träskepp. I Soomaa nationalpark kan du göra en åktur med äsping som är en stockbåt av asp, och har olikt ruhe redan tunnare och utåtböjda sidor. Riktiga båtentusiaster kan även delta själva i äspingbygge.

Den långa kustlinjen och tillgång till fina tallar som passar för skeppsvirke har bidragit till att esterna genom tiderna har varit tappra sjöfarare och uppskattade skeppsbyggare. Bygget av sjödugliga träsegelbåtar fick rejäl fart vid sekelskiftet mellan 1800-1900-talet. Den historiskt mest kända skeppsbyggnadsorten är kaptensbyn Käsmu, där nästintill varje familj en gång i tiden hade en kapten eller styrman i familjen.

Historiska farkoster och historisk skeppsbyggnadskonst hålls högt även i det moderna Estland. Varje år anordnas flera evenemang med sjötema, där deltagare erbjuds åkturer med historiska träskepp och läger i traditionellt skeppsbygge.

De årliga evenemangen Tallinn Maritime Days (Tallinns havsdagar) och Saaremaa (Ösel) Maritime Week där historiska skepp samlas både från Estland och från grannländerna, är absolut värda ett besök. I slutet av augusti tänds tusentals eldar på Östersjöns kuster under den traditionella forneldarnas natt för att hedra minnet av dem som blivit kvar i havet och som en symbol för sjöfolkens samhörighet. En garanterad upplevelse för alla som den natten råkar vara ute på sjön.

Bästa ställena där du kan se historiska träskepp

  • På Peipussjön och på floden Emajõgi kan du se en kopia av ett 600 år gammalt flatbottnat hanseatiskt handelsfartyg, lodi.
  • På sjön Võrtsjärv kan du se traditionella kale-båtar som är enmastade segeltrålare Paula och Liisu.
  • I Käsmu och på olika sjöevent runt om i Estland kan du ta en åktur med forntida vikingaskepp Aimar och Turm.
  • I Haapsaluviken, vid Aibolands museum ligger Runös historiska småseglare Vikan och Runbjärn (Runös björn).
  • I Tallinn och i norra Estland erbjuds havsutflykter med tvåmastade galeaser från tidigt 1900-tal Kajsamoor och Blue Sirius, samt med ett av Estlands mest presentabla träskepp, Hoppet.
  • Från Koguva by på ön Moon kommer handelsfartyget Moonland som är en uisk-båt som använts på Väinameri under flera århundraden.
  • I hamnen Suursadam på Dagö kan du se en galeasbåt som användes historiskt för vedfrakt. I Sõru havscenter kan du skåda Estlands största bevarade träskepp, den 35 m långa tremastade motorförsedda segelbåten Ernst Jaakson (Alar).