Estlands kurviga och skiftande kustlinje är inte tätt bebodd och mycket naturlig – det finns sandstränder, steniga områden, klippor, vassruggar samt även dyiga områden lämpliga för vattenfåglar. Estland är ett paradis för fågelskådare. Vi har över 1500 öar i alla storlekar vilka upptar närmare 10 % av landets yta. Endast tio av dessa öar har permanent bebyggelse: resten är fåglarnas rike och under ruvningsperioden kan tillträde vara begränsat. De största öarna – Ösel, Dagö och Ormsö – kan besökas året om med färja medan under de flesta vintrar öppnas isvägar.

Östersjön är förbunden med Atlanten genom de smala sunden i Danmark och av den anledningen har Estland inte något betydande tidvatten, och havsvattnet är inte speciellt salt. Detta har varit till hjälp för att skapa en unik blandning av salt- och sötvattensarter som är anpassade till ett liv vid dessa förhållanden.

Havet i Estlands historia – fiske, handel och sjöslag

En stor del av Estlands historiska försörjning har haft anknytning till havet. Vid sidan av fisket fanns det även en aktiv handel med grannarna i Finland. Estland hade mer säd medan Finland hade mer fisk, men även andra varor byttes. Säljakt och salt- och spritsmuggling var andra inkomstkällor. Eftersom norra Estland hade gott om höga tallar som var lämpliga som master på segelfartyg, var skeppsbyggeriet intensivt under 1800- och 1900-hundratalen och en sjöfartsskola grundades i Käsmu. Estniska kaptener och estnisktbyggda skepp kunde man träffa på i alla hav världen över.

Tack vare det gynnsamma geografiska läget vid knutpunkten av fartygsrutter mellan Ryssland, Skandinavien och Kontinentaleuropa blev Estland en viktig plats för erövrare. Spår av militär aktivitet påträffar man även idag i havet – flera fartygsvrak är tillgängliga för dykare.

Havet i Estland är föränderligt – sommartid kan vattentemperaturen överstiga 20 grader, men på vintern är isen tillräckligt tjock för att användas som vägar. Flera tillfällen för avkoppling vid havet, båtliv och vattensporter väntar. Kom och upptäck dem själv!

Послушай звуки на побережье и малых островах: