Naturkameror låter dig kika in till många spännande platser:

  • havsörnens middagsbord, utfordringshus för fåglar och vildsvinens bökställen på vintern
  • Soomaa Nationalpark under översvämningen – den ”femte årstiden”
  • bon för örn och svart stork under häckningssäsongen
  • björnars hemvist djupt in i Alutaguse skogen på sommaren

Den offentliga estniska databasen över flyttfåglar försedda med radiosändare är också unik – med den kan du följa fåglarnas rörelser under deras resor.

Om du vill veta mer om vardagsaktiviteterna för våra örnar och svarta storkar eller björnar, titta på Estlands naturkameror!