I Lahemaa (vikarnas land), beläget på Estlands nordkust, hittar du steniga och sandiga havsstränder, måleriska mossar, tallskogar, urskogar, skogsbranter, alvar och strömmar som har mejslat sig in i kalkstensklipporna. Du påträffar dessutom flera geologiska, historiska och arkitektoniska monument. Det finns många flyttblock som har förts hit från Finland av inlandsisen. Åtskilliga legender och historier är förknippade med dessa stenblock.

Nationalparken, grundad år 1971, var den första nationalparken i Estland och faktiskt i hela före detta Sovjetunionen. Havet tar upp närmare en tredjedel av den: två tredjedelar av marken är täckt av skog. Det finns fyra större halvöar i Lahemaa och den nordligaste punkten av Estlands fastland – Purekkari udde – är belägen på en av dessa – Pärispea halvö.

Kustområdena och skogarna har klarat sig opåverkade av människans aktiviteter, eftersom de utgjorde en stängd gränszon under sovjetepoken. Än i dag kan du påträffa rester av militäranläggningar.

Lahemaa är ett av Europas viktigaste skogsskyddsområden, där ett flertal arter av större däggdjur lever. Söder om nationalparken finns de stora Kõrvemaa områdena täckta av myrar och skog, vilka har utökat livsrummet för älg, vildsvin, brunbjörn, lodjur och räv med flera. Du kan lära dig om bäverns liv och leverne på bäverleden belägen i en målerisk dal mellan åarna Oandu och Altja. Bland de vanligaste fåglarna hittar vi här slaguggla och spillkråka; tranor samlas på fälten runt Sagadi på hösten för att äta.

Natur- och kulturarv är sammanflätade i Lahemaa

Precis som för 4000 år sedan kan du hitta historiska byar på kalkstensklipporna som löper genom Lahemaa. På klipporna finner du även speciella växtsamhällen eller alvar, vilka endast existerar i Estland och Sverige, och där snödroppar blommar om våren. Nedanför klipporna kan du hitta gles skog där månviol växer.

Lahemaas kustlinje och kulturarv är sammanflätade – härifrån startade fiskarna sina färder till öarna utanför Finland för att fånga fisk och säl; havet används såväl för vänskaplig handel som för smuggling av salt och sprit. De mest kända fiskarbyarna här är Kaptensbyn i Käsmu, Altja fiskarby och spritsmugglarnas by, Viinistu – där det nu ligger ett konstmuseum.

Lahemaa har flera tallskogar, villket har gjort skeppsbygge populärt här. Förr i tiden seglade till och med fartyg tillverkade av furu från Lahemaa på de sju haven.  Det finns fyra stora herrgårdsanläggningar i området, varav tre av dem har renoverats: Palmse, Sagadi och Vihula.

Lahemaa Nationalpark ligger enbart en timmes bilväg från Tallinn. Besökscentret är beläget i Palmse; i Sagadi kan du besöka skogsmuseet och i Oandu kan du delta i aktiviteterna vid naturskolan. Den forna kurorten Võsu är utmärkt för strandsemestrar.

Missa inte tillfällena att besöka Lahemaas naturleder! Om du vill och har möjlighet kan du utforska nationalparken på cykel – på det sättet finner du fascinerande platser som du inte kan nå med bil.

Lyssna på ljud från landskap i Lahemaa nationalpark: