Grunda kustvatten och seminaturliga kustängar som har slagits och betats i tusentals år utgör utmärkta rast- och häckningsplatser för fåglar. Matsalu har lagts till på Ramsarlistan över våtmarker av internationell betydelse.

Matsalu Nationalpark består av den grunda Matsaluviken med närmare 50 öar och holmar samt Moonsundet som omger dem. Det finns ett antal seminaturliga högvattenslätter och kustängar, vilka ständigt behöver slås och betas för att bevaras. De omfattar Kasari strandäng – en av Europas största strandängar – vilken är en mycket viktig häckningsplats för kornknarren, dubbelbeckasinen och småfläckig sumphöna.

Kustängarna vid Matsaluviken (täcker ungefär 3000 ha), vilka är bland de största i Europa, är en viktig matplats för flyttfåglar och en häckningsplats för många vadarfåglar så som snäppa, vipa, och olika släkten av spov: Numenius och Limosa. Kasari vassrugge, vilken breder ut sig över ett område på närmare 3000 hektar, är det största i sitt slag i Östersjön. Det är en utmärkt rastplats och häckningsplats för många gäss, svanar, andfåglar, dykänder och sothöns. Tättingar och hägrar kan man även höra i vassruggen.

Bland de sällsynta arterna kan man se sydlig kärrsnäppa, fjällgås och vitryggig hackspett i Matsalu. Du kan även skåda havsörn och av djuren är det mest troligt att du möter en älg.

Matsalu kan även erbjuda något att beundra för växtintresserade besökare. De seminaturliga boplatserna här omfattar biologiskt mångfaldiga skogsängar, där många arter av familjen orkidéer påträffas under ekar och hasselträd. Kustbelägna kalkstensavsatser formade av korallrev från silurperioden utgör en variation till det platta landskapet på västkusten.  Flera gamla hölador och fiskarbodar med vasstak har renoverats.

Besökscentret i Matsalu Nationalpark ligger i Penijõe herrgård nära Lihula. Här kan du njuta av en permanent utställning om lokal natur och historia, multimediabildspel och videos. Om du råkar befinna dig i västra Estland, tveka inte att titta in.

Lyssna på ljud från landskap i Matsalu nationalpark: