Soomaa Nationapark utmärker sig i Europa med sin vildmark – det finns fem större mossar, urskogar och översvämmade ängar. Traditionellt brukande av marken har förvandlat områdena runt de slingrande åarna till biologiskt mångfaldiga högvattenslätter och skogsängar. På grund av sina stora orörda områden, är Soomaa (Mosslandet) en medlem i det internationella nätverket PAN Parks och har fått smeknamnet Estlands vildmarks huvudstad.

Avsaknaden av mänsklig aktivitet gör Soomaa till en fristad för både stora och små däggdjur. Älg, rådjur, vildsvin, lodjur, varg och björn finns i dess skogar: bävrar hjälper till att designa vattenlandskapet.

Bland fågelarterna som lever i Soomaa finns dalripa och kungsörn; lekplatser för tjäder hittar man i utkanten på mossarna, och under våren kan du höra orrens spelande ifrån öppna områden i mossen. De fuktiga skogarna döljer flera uggle- och hackspetsarter. Högvattenslätterna erbjuder hem åt vadarfåglar, kornknarr och dubbelbeckasin.

Människan bebodde Soomaa redan under stenåldern. Den traditionella äspingen, en kanot av en urholkad stock av aspträd, är en påminnelse från dessa uråldriga tider. Konsten att tillverka äspingar lärs fortfarande ut i Soomaa. 

Besökscentret i Soomaa Nationalpark är beläget i Tõramaa. Under översvämningsperioden är det endast tillgängligt med bil från Kõpu. Det bästa sättet att utforska Soomaa är genom mossvandring eller kanotturer. För att få bästa möjliga upplevelse från nationalparken, besök den under den femte årstiden.

Lyssna på ljud från landskap i Soomaa nationalpark: