Av alla olika biotiska samhällen i Estland är högmossar det mest forntida – försumpningsprocessen började efter att Baltiska issjön drog sig tillbaka omkring 10 000 år sedan, och den fortsätter även idag.Floran och faunan i myrarna är unik – många djur- och växtarter har anpassat sig till ett liv där och endast där. Omkring en fjärdedel av Estlands växter växer enbart i myrar, bland dem många relikter från istiden.

De estniska högmossorna har ett torvlager på upp till 17 meter

Högmossar bildas under en mycket lång period. Här finns det gott om vitmossa. När den växer reser sig jorden som en deg – kärrliknande våtmarker utvecklas till en myr och slutligen till en högmosse. Vitmossa förvandlas till torv allt efter den multnar. De flesta estniska myrar har ett torvlager som är ungefär 3–6 meter tjockt. Rekordet finns i södra Estland, nära landets högsta punkt Suur Munamägi, där man har påträffat ett torvlager som var 17 m tjockt.

Estniska myrar har ackumulerat en enorm mängd torv – runt 1600 ton per capita. Torv är värdefull både som energikälla och inom trädgårdsodling, och Estland är en betydande torvexportör i Europa.

Mossvandring i Estland är spännande under alla årstider

Mossvandring är mycket populärt i Estland och det finns gott om företag som erbjuder exotiska mossvandringar med snöskor året om. Det finns även många plankvägar som tar turister på upptäcktsfärder genom hemlighetsfulla mosslandskap. Under vintern kan du ta dig till mossarna på skidor. Om du längtar efter en riktigt minnesvärd upplevelse, då ska du beskåda en soluppgång över en högmosse!

Lyssna på morgonljud från en högmosse: