Eftersom Estland har lyckats bevara sin traditionella kultur otroligt väl, kan vi faktiskt finna kulturskatter i så gott i varje hörn av landet.

Vi har dock valt ut ett fåtal som vi vet att estländare, och besökande turister, verkar uppskatta och respektera i lika stor grad.