Den originala Setokulturen utvecklades från kulturer från öst och väst (katõ ilma veere pääl, i.e. "på gränsen till två världar"). Den uppskattade befolkningsmängden av Setos i Estland är 10 000–13 000, av vilket 3000-4000 bor på sitt inhemska land.

Deras gränslandsstatus har även gett Setos en möjlighet att bevara sitt språk, livsstil, mat och unika folkdräkter.

Setos är ett mycket religiöst folk. Varje hushåll har en egen ikonhörna ("pühäsenulk") och så gott som varje by har sitt egna lilla kapell (Tsässon). Som regel är kapellet låst och nyckeln handhas av byäldsten eller den ansvarige för kapellet. En möjlighet att besöka ett Setokapell kan komma under helgdagarna i byn när det är öppet för allmän bön.

Kapelltraditionerna är helgade för ortodoxa Setos. Under kyrkohögtider samlas folk för att hedra sina förfäders andar. På morgonen hålls en gudstjänst följt av en procession runt kapellet. Efter detta går folk till sina förfäders gravar där de äter och dricker. En del mat lämnas kvar till de dödas andar.

Om du vill höra det ålderdomliga Setospråket ska du försöka ordna så att du får möjlighet att lyssna på Seto Leelo kör. Leelo är Setofolkets sätt att sjunga, där försångaren improviserar orden och kören upprepar dessa. De mest kända sångarna kunde sjunga upp till 10 000–20 000 verser och de belönades med titeln som "Setos sångarmoder."

Du bör dessutom absolut se traditionella Setobyar. Slutna hopbyggda byar i Setomaa är uppförda på ett sätt så att man inte kan kika in på grannens gård. En typisk Seto bondgård har en sluten innergård omgiven av byggnader, höga grindar och skiljestängsel, en ”borggård”.

Setumaa lockar till sig alla som är intresserade av olika kulturer, religioner och traditioner – plus att med dess vackra natur är Setumaa väl värt att besöka.

Det är i synnerhet minnesvärt att besöka Setomaa under de olika traditionella Seto högtiderna eller festligheterna: Kirmask, Seto Konungadömes dagar, Seto Leelo dagar, påsk och kyrkohögtider.