Matsalu Nationalpark inkluderar Matsaluviken och Kasariflodens deltaområde tillsammans med omgivande översvämmade ängar, havsängar, vassruggar och skogar. Matsaluviken är grund, bräckt och näringsrik. Väinameri sjö som gränsar till Matsaluviken har över 40 öar som även de är en del av parken. Viken är 18 km lång, 6 km bred men bara 1.5 meter djup.

Matsalu Nationalpark är ett av de största och viktigaste stoppen på hösten för flyttfåglar i Europa och ett fullständigt paradis för alla som är fågelintresserade. 275 fågelarter har registrerats i Matsalu, bland dessa är 175 häckande och 33 flyttande sjöfåglar. Tusentals gäss och doppingar kan man se på högvattenslätterna, kustängarna myllrar av olika arter av gäss och området i viken är livligt besökt av svanar, sothöns och änder.

Även 49 fiskarter och 47 däggdjursarter är registrerade i naturskyddsområdet, tillsammans med 772 olika vaskulära växtarter.

Du kan utforska Matsalu Nationalparks unika landskap till fots, på cykel och med båt i Matsaluviken. Flera fågelskådningstorn har uppförts; de mest popular finns vid Haeska, Keemu och Kloostri.

Matsalu Internationella filmfestival hålls varje år i den närliggande staden Lihula.

Lyssna på ljud från landskap i Matsalu nationalpark: