Sevärdheter i Estlands landskap:

  • varierande skogar som täcker över 50 % av landet
  • orörda och hemlighetsfulla mossar och myrar
  • över 1500 öar och holmar, av vilka färre än 20 är bebodda – resten är fåglarnas rike
  • närmare 3800 km kustlinje med vikar och bukter där sand, stenar, vass, gyttjiga strandremsor och klintar växlar med varandra – det är attraktivt för besökare och även viktigt för flytt- och stannfåglar
  • fler än 1500 naturliga sjöar, både stora och små
  • norra Estlands klintkust och karakteristiska små kullar i södra Estland formade av inlandsisen
  • åar i sydöstra Estland är kantade av natursköna sandstenshällar
  • seminaturliga ängar som utvecklats genom hundraåriga avbetningar och slåtterarbeten och som har världsrekord i biologisk mångfald
  • natursköna slingrande floder med små forsar och vattenfall i norra Estland. När de fryser till under vintern skapas vackra isformationer och grottor, till besökarnas förtjusning.

Esterna har alltid levt hand i hand med naturen. Estlands territorium är litet men här finns det gott om utrymme för naturliv. Färgsprakande årstider varierar landskapens olika utseende ytterligare. Estland har mycket att förundras över.