Ängar uppstår genom traditionell mänsklig verksamhet som djurhållning och klippning. Dom berikar landskapet och är mycket artrika.

Lövängar har glest med skog och rikligt med örtväxter. Dom är en av dom mest unika estniska biotoperna och du kan finna många ovanliga sorters vild nordisk orkidé här. För århundraden sedan fanns det gott om lövängar i södra Finland, Sverige och på andra platser i Europa. Nuförtiden finns lövängar bara i Estland.

Kustängar är viktiga habitat för många hotade arter som t.ex. strandpadda, kärrsnäppa och rödspov. Dom är också mycket viktiga för flyttfåglar.

Kärrängar är utmärkta boplatser för kornknarr och dubbelbeckasin.

Ängarna i kustområdena i västra och norra Estland där kalkstengrunden bara täcks av ett tunt lager växtlighet kallas alvar. Traditionellt har alvarsområden använts som betesmark för får. Det finns flera olika typer av alvar som skiljer sig genom hur tjockt jordlagret är.