De största skogarna hittar man i norra och mellersta Estland. Skogar sträcker ut sig från nordkusten ändå ner till lettiska gränsen i söder. Omkring 10 % av Estlands yta är naturreservat.

Estland ligger i ett gränsområde där den barrträdsdominerade tajgan möter den europeiska lövträdszonen. Det finns 87 inhemska och mer än 500 inplanterade arter av träd och buskar.

Omkring 75 % av alla växtarter hittar man på västkusten eftersom klimatet är mildare där. På många platser i Estland, t.ex. på Dagö (Hiiumaa) och i nordöstra Estland finns stora områden av den urskog som en gång täckte hela Europa.

Tall, björk, gran, al och asp är de vanligast estniska träden.

I estniska skogar finner man ett rikligt djurliv – hare, räv och rådjur är mycket vanliga och med lite tur kan du också få se varg, lodjur, björn och älg. Även många utrotningshotade arter som europeisk mink, trädsovare och flygekorre lever här. Bävern som en gång i tiden jagades till utrotning, återinplanterades med framgång på1950-talet.

Skogen har alltid varit viktig för esterna – den betraktades förr i tiden som helig och man dyrkade skogsandar, det är förstås inte så konstigt när man tänker på att från skogen gav mat och byggmaterial.

Lyssna på ljud från estniska skogar: