Karula högland som formades för tusentals år sedan av inlandsisen, är omtalat för sin rika mångfald; mossar, myrskogar, små sjöar, vattendrag, ängar och småblommor som täcker backar och kullar.

Sjuttio procent av nationalparkens landområde är skog, och det finns 38 sjöar.

Kulturlandskapet är sparsamt befolkat. Smala fält, skogsdungar, träsk, ängar och bondgårdar ger tillsammans landskapet en speciell innerlig känsla.

Tornimägi kulle, den högsta i parken med sina 137 meter, är belägen nära Lüllemäe.

157 fågelarter har påträffats i Karula Nationalpark.

De mest typiska stora däggdjur som lever i parken är älg, rådjur, vildsvin och lodjur. Vanliga mindre däggdjur är rödräv, tvättbjörn, iller, hare, ekorre och bäver.

Besökscentret i Karula Nationalpark ligger nära sjön Ähijärv. Där finns information om vandringsleder, campingplatser och utsiktsplatser i nationalparken, multimediabildspel och utställningar.

Lyssna på ljud från landskap i Karula nationalpark: