Det låter kanske otroligt men Estland har ungefär 1500 öar. De största är Ösel, Dagö, Moon och Ormsö. 

400 av öarna täcker inte mer än 1 hektar.

Endast 14 av öarna täcker mer än 4 km² (Ösel, Dagö, Moon, Ormsö, Kassari, Nargö, Kinö, Stora Rågö, Lilla Rågö, Runö, Aberkö, Vilsandi, Vrangö och Odensholm).

De flesta estniska öar är faktiskt mindre än 0.1 km² och för små för att vara av något kulturellt eller turistvärde. Trots de vackra landskapen finns det oftast mycket små bosättningar och mycket begränsade färjeförbindelser. De flesta av de mindre öarna är holmar och belägna i Väinameri.

Det finns många olika ord för "Ö" på estniska - laid, rahu, kare, kuiv, nasv – beroende på dess storlek, ålder och utseende.

Öarna är mycket olika: vissa är karg mark, täckt med grus och klappersten, andra täcks av frodig vegetation. Grunda vikar överväxta med vass erbjuder skydd mot rovdjur (så väl som mot människor) och skapar gynnsamma förhållanden för många arter av växter och djur, i synnerhet fåglar.