Ormsö är belägen mellan Dagö och fastlandet.

Den 92 kvadratkilometer stora ön är Estlands fjärde i storlek. Det estniska namnet Vormsi härstammar från dess tyska namn "Worms" eller dess svenska namn "Ormsö" (båda betyder "ormö"). 

Det historiska Ormsö beboddes av kustsvenskar och innan 2:a världskriget bodde fler än 2500 personer på ön. Under sovjetockupationen var Ormsö en stängd gränszon där besökare endast fick anlända med tillstånd från staten, och där det var strängt förbjudet (även för de lokala fiskarna) att gå till sjöss.

I dag kan du få en inblick i Ormsös tidiga historia i öns kyrka från 1300-talet. Kyrkogården på Ormsö är den enda platsen i Estland där du påträffar solkors från 1200-talet.

Ormsö med sina enefält, havsängar, flyttblock och fyrar upplevs bäst med cykel eller till fots. Njut av de varierande omgivningarna, som kustnära grässlätter, vassruggar, alvarmarker, skogar, vikar och laguner som bevarar mängder av växter och fågelarter. För att skydda sällsynta arters växtplatser grundades Ormsös landskapsskyddsområde år 2000.

Du kan färdas till Ormsö med färja (resan är 12 km och tar 45minuter) från Rohuküla hamn (108 km från Tallinn). Man kan även åka kommunalt mellan hamnen och öns centrum Hullo. Om du färdas med bil bör du se till att du har tillräckligt med bensin eftersom det inte finns någon bensinstation på Ormsö.

Ormsö är för människor som uppskattar ren natur, lugn och ro. Den lockar även till sig personer som är intresserade av svensk och sovjetisk historia.